Minister Kamp vindt aardbeving met 110 doden aanvaardbaar….

Foto: Thea de Boer

Foto: Thea de Boer

REGIO – De Stichting Co2ntramine heeft grote bezwaren tegen het gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Met het besluit geeft hij de inwoners van Groningen niet de veiligheid waar ze recht op hebben. “Minister Kamp vergroot de onveiligheid, hoewel hij het in zijn woordkeuze doet voorkomen alsof hij het over veilig wonen heeft. In feite aanvaardt hij een ongeluk waarbij 110 doden kunnen vallen”, stelt Herman Damveld, lid van de raad van advies van Co2ntramine.

Na de aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 met een kracht van 3.6 op de schaal Lees meer ……

Intensivering landbouw grootste oorzaak voor dramatische afname patrijs

patrijsREGIO/LANDELIJK – De intensivering van de landbouw is de grootste oorzaak voor de afname van het aantal patrijzen met 95% sinds de jaren zeventig. Volgens het rapport “Jaar van de Patrijs” van Sovon komen in Oost Groningen nog maar een klein aantal patrijzen in verspreide groepjes voor.

Ook wordt in het rapport geschreven dat door predatie door roofdieren veel patrijzen het leven laten. De Lees meer ……

Milieudefensie vraagt om meer bloemen en bijen in Pekela (Foto-update)

DSC_5706

Foto: Lammert Lemmen

OUDE PEKELA – Milieudefensie Zuidoost Groningen heeft bij monde van haar lid Willie Raaijmakers op dinsdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pekela een pleidooi gehouden voor een ecologisch bermbeheer, voor meer bloemen, voor een bij- en vogelvriendelijk groenbeheer. Dit n.a.v. de behandeling van de groenvisie door de gemeenteraad

Raaijmakers vroeg de raad niet alleen maar een in de ogen van Milieudefensie Zuidoost Groningen wat Lees meer ……

Fakkeltocht Groningen ter protest tegen gasbesluit Kamp, gaswinning moet veel verder omlaag

30 kuubREGIO – Een groot aantal Groningse actiegroepen en milieuorganisaties houdt woensdagavond 17 december een grote fakkeltocht door het centrum van Groningen stad – een manifestatie die samenvalt met het bezoek van minister Kamp aan Groningen, waar hij onder andere op het provinciehuis met bestuurders zal spreken.

De fakkeltocht is een protest tegen het gasbesluit dat de minister gisteravond in Den Haag bekendmaakte. Toen bleek Lees meer ……

Voorlichting ANB en Vergroening druk bezocht

Akkerranden. Foto: Thea de Boer

Akkerranden. Foto: Thea de Boer

REGIO – ANOG heeft een drietal bijeenkomsten georganiseerd voor grondgebruikers en grondeigenaren over het agrarisch natuurbeheer SNL 2015, Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 2016 en de vergroening voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In totaal bezochten 180 leden deze avonden.

SNL 2015
Op 3 oktober jl. is door Gedeputeerde Staten van Groningen het openstellingbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2015 vastgesteld. Dat betekent dat er binnen het Lees meer ……

Valuta voor Veen: het verdienmodel achter veenbehoud

valuta voor veenREGIO – Veengebieden vormen voor boeren, natuurbeheerders en bedrijven een potentiële inkomstenbron. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur en Milieufederatie Groningen en IMSA Amsterdam dat zij vorige week presenteerden tijdens een symposium in Veendam.

Met Valuta voor Veen hebben ze een nieuw financieringssysteem verkend. Door vernatting van veengebieden wordt CO2-uitstoot voorkomen. Deze gereduceerde CO2-uitstoot Lees meer ……

Snertwandeling met IVN in de Westerbroekstermadepolder

Visarend. Foto: Ankie Voerman

Visarend. Foto: Ankie Voerman

REGIO – Na de vele feestdagen een heerlijke uitnodiging van IVN Hoogezand-Sappemeer. Genieten van het weidse uitzicht over de Westerbroekstermadepolder. De vele wintervogels heten U welkom. Het is goed mogelijk dat U een Visarend in de telescoop gaat waarnemen, maar een Roerdomp is natuurlijk ook prima.

De I.V.N. afdeling Hoogezand-Sappemeer nodigt u uit voor een snertwandeling op zondag 4 januari 2015. Er wordt Lees meer ……

Groningen verdoezelt cruciale informatie over kolencentrale Essent

Ter illustratie. Foto: Ankie Voerman

Ter illustratie. Foto: Ankie Voerman

REGIO – Na een jarenlange juridische lijdensweg heeft Greenpeace inzage gekregen in het 328 pagina’s tellende onderonsje over de afgegeven natuurvergunning tussen kolengigant RWE/Essent en de provincie Groningen. Ruim 200 pagina’s zijn volledig onleesbaar gemaakt. Gelukkig heeft de dienstdoende ambtenaar slordig gewerkt bij een cruciaal detail over stikstof.

Twee jaar geleden werd de natuurvergunning voor de kolencentrale in Eemshaven – de grootste ooit Lees meer ……