Natuurorganisaties tekenen officieel bezwaar aan tegen zoutwinning Waddenzee

Foto: Thea de Boer

Foto: Thea de Boer

REGIO – Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland doen een laatste oproep aan staatssecretaris Dijksma om de vergunning voor zoutwinning onder het Werelderfgoed Waddenzee in te trekken. De natuurorganisaties vinden dat mijnbouw niet thuishoort in een natuurgebied. Ze dienden daarvoor deze week een officieel bezwaar in bij het Ministerie van Economische Zaken.

‘Zoutwinning onder de Waddenzee, dat doe je gewoon niet.’ Daarover is Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging, helder. ‘Zout kan bovendien gemakkelijk op andere plekken Lees meer ……

Actie tegen Ring Zuid Groningen

logo PvdDREGIO – De Partij voor de Dieren wil een streep door de plannen voor de Ringweg Zuid en voert vrijdag actie in Groningen. Kamerlid Esther Ouwehand fietst langs de route van de snelweg om met eigen ogen te zien dat die veel te dicht bij scholen komt te liggen. Ze bezoekt één van de scholen, gaat in gesprek met omwonenden en laat zich informeren over het verdwijnen van kostbaar groen zoals de bomen aan de Maaslaan.

Het Longfonds en kinderartsen waarschuwen dat kinderen door uitlaatgassen Lees meer ……

Europese aanbesteding geïntegreerde energiebesparing gemeentelijke gebouwen Oldambt

Ter illustratie, Foto: Thea de Boer

Ter illustratie, Foto: Thea de Boer

OLDAMBT – De raad van de gemeente Oldambt heeft via de begroting 2015 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in integrale maatregelen ten behoeve van energiebesparing van de gemeentelijke gebouwen.

Boekhoudkundig wordt in 2015 een besparing van € 70.000 ingeboekt en in de jaren daarna € 140.000. Deze bedragen Lees meer ……

Groninger Collectieven klaar voor het agrarisch natuurbeheer

Foto: Ankie Voerman

Foto: Ankie Voerman

REGIO – Het is zover. Na ruim een half jaar aan voorbereidingen hebben de acht agrarische natuurverenigingen in Groningen de formele stap gezet naar de oprichting van drie collectieven. Dat zijn Collectief Groningen West, Collectief Midden-Groningen en Collectief Oost Groningen.

Collectief Groningen West bestaat uit het werkgebied van de agrarische natuurverenigingen Lees meer ……

Provincie Groningen ruilt gronden Staatsbosbeheer in Blauwestad

Ter illustratie

Ter illustratie

REGIO – Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen gaan akkoord met een aanvullende overeenkomst met Staatsbosbeheer die resulteert in een betaling van 1,5 miljoen euro aan Staatsbosbeheer voor de aankoop van natuurgronden in de Ecologische Hoofdstructuur.

Dit is een uitvloeisel van een in maart 2007 gesloten overeenkomst met Staatsbosbeheer Lees meer ……

GGD en RIVM onderzoek in Ter Apel bijten elkaar niet!

Chroom VI

Chroom VI

REGIO/TER APEL – De Chroom 6 gerelateerde gezondheidsklachten van oud-medewerkers van het NAVO depot in Ter Apel ѐn de risico’s voor de huidige bewoners moeten allebei onmiddellijk onderzocht worden. Dit is de mening van de Partij voor de Dieren, die afgelopen donderdag vragen aan het college van GS stelde over het laatste. De situatie in Ter Apel is uniek, omdat dit het enige depot is waar is gewerkt met Chroom 6 dat thans bewoond wordt.

Uit een overleg tussen de GGD, de gemeente Vlagtwedde en de Partij voor de Dieren Lees meer ……